Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 266 261 145 250
Nettoomsättning (tkr) 132 000 129 000 290 000 124 000
Rörelseresultat (tkr) 222 000 876 000 438 000 -30 000
Årets resultat (tkr) 2 107 000 1 511 000 472 000 234 000
Summa eget kapital (tkr) 14 454 970 12 785 970 10 781 970 10 473 970
Rörelsemarginal % 168.2 679.1 151 -24.2
Avk. eget kapital % 16.9 13 5 -1.3
Soliditet % 41.4 37.2 34.1 35.6
Omsättning/anställd (tkr) 496 494 2 000 496
Resultat/anställd (tkr) 835 3 356 3 021 -120
Lön/anställd (tkr) 936 920 1 481 890