Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 9 9 10 8
Nettoomsättning (tkr) 56 683 52 117 49 941 45 208
Rörelseresultat (tkr) 1 446 80 861 31 632 164 120
Årets resultat (tkr) 6 747 112 151 40 317 183 027
Summa eget kapital (tkr) 1 432 709 1 553 336 1 545 763 1 504 271
Rörelsemarginal % 2.6 155.2 63.3 363
Avk. eget kapital % -0.7 4.2 1.7 10.3
Soliditet % 54.6 51.2 51.3 55
Omsättning/anställd (tkr) 6 298 5 791 4 994 5 651
Resultat/anställd (tkr) 161 8 985 3 163 20 515
Lön/anställd (tkr) 3 497 4 085 3 156 3 626