Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 9 9 9 10
Nettoomsättning (tkr) 57 687 56 683 52 117 49 941
Rörelseresultat (tkr) 94 485 1 446 80 861 31 632
Årets resultat (tkr) 125 634 6 747 112 151 40 317
Summa eget kapital (tkr) 1 425 600 1 432 709 1 553 336 1 545 763
Rörelsemarginal % 163.8 2.6 155.2 63.3
Avk. eget kapital % 5.3 -0.7 4.2 1.7
Soliditet % 48.9 54.6 51.2 51.3
Omsättning/anställd (tkr) 6 410 6 298 5 791 4 994
Resultat/anställd (tkr) 10 498 161 8 985 3 163
Lön/anställd (tkr) 4 075 3 497 4 085 3 156