Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 134 101 82 93
Nettoomsättning (tkr) 267 000 163 000 137 071 119 631
Rörelseresultat (tkr) 289 000 -16 000 100 847 -17 390
Årets resultat (tkr) 689 000 255 000 122 858 63 297
Summa eget kapital (tkr) 5 912 204 5 116 808 704 462 450 482
Rörelsemarginal % 108.2 -9.8 73.6 -14.5
Avk. eget kapital % 7.4 -1.8 8.7 -13.4
Soliditet % 56.2 72.4 20.7 12
Omsättning/anställd (tkr) 1 993 1 614 1 672 1 286
Resultat/anställd (tkr) 2 157 -158 1 230 -187
Lön/anställd (tkr) 910 782 817 754