Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 1 239 1 459 1 581 1 708
Nettoomsättning (tkr) 10 309 518 12 189 444 12 841 940 12 776 567
Rörelseresultat (tkr) 973 215 856 557 805 054 739 504
Årets resultat (tkr) 260 812 4 326 0 43 048
Summa eget kapital (tkr) 911 861 656 704 648 892 649 702
Rörelsemarginal % 9.4 7 6.3 5.8
Avk. eget kapital % 124 130.3 123 116.4
Soliditet % 43.8 35.1 31 24.9
Omsättning/anställd (tkr) 8 321 8 355 8 123 7 480
Resultat/anställd (tkr) 785 587 509 433
Lön/anställd (tkr) 817 801 776 756