Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-08
Antal anställda 1 509 1 423 1 467 1 578
Nettoomsättning (tkr) 3 876 200 3 542 300 4 504 700 3 489 400
Rörelseresultat (tkr) 328 700 439 900 270 400 23 800
Årets resultat (tkr) 13 300 -3 100 165 200 -6 500
Summa eget kapital (tkr) 1 160 054 1 944 372 1 960 949 1 776 739
Rörelsemarginal % 8.5 12.4 6 0.7
Avk. eget kapital % 19 22.2 7.7 0.5
Soliditet % 66.3 76.3 75 78.9
Omsättning/anställd (tkr) 2 569 2 489 3 071 2 211
Resultat/anställd (tkr) 218 309 138 15
Lön/anställd (tkr) 525 478 489 513