Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 29 25 23 24
Nettoomsättning (tkr) 77 235 71 898 66 547 64 650
Rörelseresultat (tkr) 532 640 690 657 781 408 4 606 459
Årets resultat (tkr) 821 262 673 739 842 532 5 049 263
Summa eget kapital (tkr) 7 131 910 5 002 649 5 328 909 7 686 377
Rörelsemarginal % 689.6 960.6 1 174.2 7 125.2
Avk. eget kapital % 10 15.5 13.9 86.2
Soliditet % 91.9 88.8 90.3 98.5
Omsättning/anställd (tkr) 2 663 2 876 2 893 2 694
Resultat/anställd (tkr) 18 367 27 626 33 974 191 936
Lön/anställd (tkr) 1 610 1 762 1 626 1 531