Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 436 493 461 398
Nettoomsättning (tkr) 3 452 116 5 483 830 4 796 652 4 948 445
Rörelseresultat (tkr) 59 103 76 227 200 271 741 342
Årets resultat (tkr) 1 363 -81 939 155 370 -4 645
Summa eget kapital (tkr) 1 227 515 1 232 411 1 319 908 1 164 538
Rörelsemarginal % 1.7 1.4 4.2 15
Avk. eget kapital % 5.3 7.4 12.5 85
Soliditet % 19.2 15 16.6 16.9
Omsättning/anställd (tkr) 7 918 11 123 10 405 12 433
Resultat/anställd (tkr) 136 155 434 1 863
Lön/anställd (tkr) 825 769 707 685