Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 473 506 499 481
Nettoomsättning (tkr) 3 387 643 3 103 994 2 961 226 2 675 118
Rörelseresultat (tkr) 325 552 172 236 575 181 449 499
Årets resultat (tkr) 275 563 111 400 248 921 228 464
Summa eget kapital (tkr) 2 202 139 1 937 752 3 282 991 3 154 069
Rörelsemarginal % 9.6 5.5 19.4 16.8
Avk. eget kapital % 12.8 4.2 15.6 13.2
Soliditet % 70.4 70.9 82.4 79.3
Omsättning/anställd (tkr) 7 162 6 134 5 934 5 562
Resultat/anställd (tkr) 688 340 1 153 935
Lön/anställd (tkr) 873 813 795 813