Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 6 6 7 9
Nettoomsättning (tkr) 15 000 13 761 13 768 18 045
Rörelseresultat (tkr) 71 675 216 020 10 543 182 876
Årets resultat (tkr) 73 077 216 871 10 082 182 513
Summa eget kapital (tkr) 1 297 426 1 244 853 1 048 059 1 047 372
Rörelsemarginal % 477.8 1 569.8 76.6 1 013.4
Avk. eget kapital % 5.7 18.9 1 18.9
Soliditet % 95.4 99 90.4 98.9
Omsättning/anställd (tkr) 2 500 2 294 1 967 2 005
Resultat/anställd (tkr) 11 946 36 003 1 506 20 320
Lön/anställd (tkr) 1 921 1 826 1 710 1 383