Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 1 845 1 782 2 066 2 131
Nettoomsättning (tkr) 9 510 970 7 278 158 6 715 532 10 793 674
Rörelseresultat (tkr) 3 062 774 526 427 782 855 2 403 612
Årets resultat (tkr) 2 704 878 235 561 343 356 1 721 219
Summa eget kapital (tkr) 5 971 014 4 451 934 4 182 546 3 861 010
Rörelsemarginal % 32.2 7.2 11.7 22.3
Avk. eget kapital % 69.4 19.7 8 84.3
Soliditet % 29.4 29.7 32 25.6
Omsättning/anställd (tkr) 5 155 4 084 3 250 5 065
Resultat/anställd (tkr) 1 660 295 379 1 128
Lön/anställd (tkr) 897 909 843 855