Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 1 007 775 441 1 111
Nettoomsättning (tkr) 1 394 353 883 345 47 756 1 265 201
Rörelseresultat (tkr) 251 542 484 503 -451 762 197 145
Årets resultat (tkr) 189 344 475 447 -391 677 34 180
Summa eget kapital (tkr) 1 487 850 1 298 506 823 060 1 261 396
Rörelsemarginal % 18 54.8 -946 15.6
Avk. eget kapital % 14.5 41 -33.4 12.7
Soliditet % 80.7 69.5 41.1 63.9
Omsättning/anställd (tkr) 1 385 1 140 108 1 139
Resultat/anställd (tkr) 250 625 -1 024 177
Lön/anställd (tkr) 468 472 564 455