Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 718 791 763 801
Nettoomsättning (tkr) 6 717 089 5 440 336 4 845 229 4 932 402
Rörelseresultat (tkr) 2 187 589 1 606 172 1 278 348 1 104 264
Årets resultat (tkr) 143 735 160 034 92 388 25 608
Summa eget kapital (tkr) 1 221 978 1 051 247 869 774 1 537 709
Rörelsemarginal % 32.6 29.5 26.4 22.4
Avk. eget kapital % 187.4 158.2 102.4 59.7
Soliditet % 23.3 26.2 23.8 45.4
Omsättning/anställd (tkr) 9 355 6 878 6 350 6 158
Resultat/anställd (tkr) 3 047 2 031 1 675 1 379
Lön/anställd (tkr) 747 795 864 872