Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 7 6 8 8
Nettoomsättning (tkr) 24 014 24 638 26 281 25 473
Rörelseresultat (tkr) 135 042 90 239 25 823 64 236
Årets resultat (tkr) 117 125 103 974 30 094 76 542
Summa eget kapital (tkr) 1 146 184 1 078 684 1 011 503 981 981
Rörelsemarginal % 562.3 366.3 98.3 252.2
Avk. eget kapital % 7.8 7.4 2.9 7.8
Soliditet % 37 41.5 34.7 41.9
Omsättning/anställd (tkr) 3 431 4 106 3 285 3 184
Resultat/anställd (tkr) 19 292 15 040 3 228 8 030
Lön/anställd (tkr) - - - -