Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 214 191 196 199
Nettoomsättning (tkr) 3 307 540 2 254 361 990 751 1 328 080
Rörelseresultat (tkr) 1 658 284 625 018 -66 831 40 833
Årets resultat (tkr) 991 280 442 139 -65 748 36 169
Summa eget kapital (tkr) 3 116 663 1 788 336 1 248 442 1 314 190
Rörelsemarginal % 50.1 27.7 -6.7 3.1
Avk. eget kapital % 54.2 36 -5.1 2.8
Soliditet % 83.5 85 91.3 83.6
Omsättning/anställd (tkr) 15 456 11 803 5 055 6 674
Resultat/anställd (tkr) 7 749 3 272 -341 205
Lön/anställd (tkr) 631 625 613 606