Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 24 24 21 20
Nettoomsättning (tkr) 77 521 72 615 64 027 63 686
Rörelseresultat (tkr) 1 631 -2 671 68 646 -1 441
Årets resultat (tkr) 42 697 75 143 62 636 27 776
Summa eget kapital (tkr) 3 929 020 3 886 323 3 483 337 2 999 153
Rörelsemarginal % 2.1 -3.7 107.2 -2.3
Avk. eget kapital % 1.3 2.1 2.2 1.2
Soliditet % 14.1 13.9 13 13.1
Omsättning/anställd (tkr) 3 230 3 026 3 049 3 184
Resultat/anställd (tkr) 68 -111 3 269 -72
Lön/anställd (tkr) 1 471 1 433 1 393 1 453