Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 152 147 135 123
Nettoomsättning (tkr) 878 807 813 202 789 656 763 477
Rörelseresultat (tkr) 272 003 291 143 264 652 217 198
Årets resultat (tkr) 11 354 37 397 37 684 46 845
Summa eget kapital (tkr) 1 857 856 2 026 374 1 904 904 1 795 364
Rörelsemarginal % 31 35.8 33.5 28.4
Avk. eget kapital % 12.5 13.2 12.3 9.9
Soliditet % 45.1 55.8 54.9 55.3
Omsättning/anställd (tkr) 5 782 5 532 5 849 6 207
Resultat/anställd (tkr) 1 789 1 981 1 960 1 766
Lön/anställd (tkr) 1 322 839 970 1 135