Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 97 93 92 94
Nettoomsättning (tkr) 209 531 188 875 166 415 152 551
Rörelseresultat (tkr) 6 424 2 110 145 -18 916 -2 521
Årets resultat (tkr) -48 429 2 096 958 -45 602 -23 442
Summa eget kapital (tkr) 558 399 3 416 966 1 320 518 1 366 120
Rörelsemarginal % 3.1 1 117.2 -11.4 -1.7
Avk. eget kapital % -2.1 88 -3.4 -1.9
Soliditet % 15.6 59.8 37 37.5
Omsättning/anställd (tkr) 2 160 2 031 1 809 1 623
Resultat/anställd (tkr) 66 22 690 -206 -27
Lön/anställd (tkr) 1 190 1 362 1 259 1 204