Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 10 10 9 10
Nettoomsättning (tkr) 8 651 151 4 819 738 2 908 731 3 280 899
Rörelseresultat (tkr) 4 287 501 1 605 728 61 559 -19 360
Årets resultat (tkr) 3 129 406 948 458 1 678 1 730
Summa eget kapital (tkr) 4 981 216 2 906 844 1 838 113 1 797 021
Rörelsemarginal % 49.6 33.3 2.1 -0.6
Avk. eget kapital % 94.6 59.1 0 -11.1
Soliditet % 60.6 54.9 47.8 38.1
Omsättning/anställd (tkr) 865 115 481 974 323 192 328 090
Resultat/anställd (tkr) 467 727 175 170 7 462 -2 112
Lön/anställd (tkr) 1 364 2 538 3 130 3 049