Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 4 463 4 029 3 950 4 447
Nettoomsättning (tkr) 25 022 735 22 212 329 17 382 904 21 729 155
Rörelseresultat (tkr) 1 897 787 2 729 698 2 149 722 3 014 849
Årets resultat (tkr) 74 480 84 017 1 798 558 14 798
Summa eget kapital (tkr) 1 567 123 3 332 287 3 349 299 1 673 360
Rörelsemarginal % 7.6 12.3 12.4 13.9
Avk. eget kapital % 76.5 82.6 66.7 172.5
Soliditet % 12.9 24.2 33.1 13.1
Omsättning/anställd (tkr) 5 607 5 513 4 401 4 886
Resultat/anställd (tkr) 425 678 544 678
Lön/anställd (tkr) 707 726 659 761